Chia sẻ

Tham gia ABG và làm những điều không tưởng

Một điều tôi tâm đắc nhất từ ABG đó là nguyên tắc “Lãnh đạo chính bản thân mình”. Trong thời gian học tập tại ABG, tôi làm được một điều không tưởng: tham gia cuộc thi Iron Man 70.3 (thi ba môn phối hợp: bơi 2000m ngoài biển, lên bờ đạp xe 90km, tiếp tục… Continue reading Tham gia ABG và làm những điều không tưởng