Giới thiệu

VIỆN LÃNH ĐẠO ABG

Viện Lãnh đạo ABG muốn nuôi dưỡng và phát triển một cộng đồng các nhà lãnh đạo trẻ tài năng, ưu tú, có trí tuệ, khát vọng, có ý chí để cùng nhau học tập, rèn luyện và phát triển bản thân và có những đóng góp giá trị cho sự phát chung của xã hội và dân tộc

Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG

Tầm nhìn

Viện Lãnh đạo ABG muốn trở thành nơi ươm tạo các cá nhân có chất trở thành những nhà lãnh đạo thực thụ, kiến tạo những giá trị tốt đẹp và bền vững cho doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng, quốc gia.

Sứ mệnh

Viện Lãnh đạo ABG là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận với sứ mệnh kết nối, xây dựng các thế hệ lãnh đạo trẻ có năng lực, tầm nhìn và ý chí vượt trội vì mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP

NGUYỄN THU HUỆ

Viện phó

Ông

NGUYỄN CẢNH BÌNH

Viện trưởng

Ông

VÕ TRÍ THÀNH

Thành viên

BÙI KIM THÙY

Thành viên

Ông

PHẠM HỒNG TIẾN

Thành viên

Ông

ĐÀM QUANG MINH

Thành viên

Ông

NGUYỄN TRUNG DŨNG

Thành viên

CỐ VẤN & CỘNG TÁC

LÊ VĂN TRUYỀN

Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế

LÊ DOÃN HỢP

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

PHẠM QUANG VINH

Nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao

NGUYỄN SĨ DŨNG

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội

TRẦN ĐÌNH THIÊN

Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

NGUYỄN HOÀNG ÁNH

Giảng viên Đại học FPT

NGUYỄN MINH TUẤN

CEO Công ty FIDAFIELD

MAI THANH HÀ

Chủ tịch Hiệp hội Học sinh Hà Nội Amsterdam

LÊ NGỌC QUÂN

Giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội

NGUYỄN VIỆT HÀ

CEO Công ty KENNET Nhật Bản

  CẢM NHẬN VỀ ABG

  Viện Lãnh đạo ABG nhận được quan tâm từ nhiều thế hệ lãnh đạo

  5 TRIẾT LÝ

  8 PHẨM CHẤT

  VIỆN LÃNH ĐẠO ABG

  5 TRIẾT LÝ

  Viện Lãnh đạo ABG tin rằng nuôi dưỡng và phát triển năng lực lãnh đạo cho thế hệ trẻ là sự phát triển lâu dài, bền vững.

  VIỆN LÃNH ĐẠO ABG

  8 PHẨM CHẤT

  8 phẩm chất cốt lõi của một nhà lãnh đạo mang tinh thần ABG

  CÁC DẤU MỐC PHÁT TRIỂN

  2014

  Chương trình Lãnh đạo trẻ ABG Open số 1

  2015

  1 chương trình/năm
  cho học viên tại Hà Nội

  2019

  2 chương trình/năm cho học viên toàn quốc

  2020

  Thành lập ABG Alumni

  2021

  Chương trình
  ABG Education số 1

  2022

  Chương trình ABG
  Education Special

  ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH