Hoạt động ngoại khóa

Tiêu chí hoạt động ngoại khóa

  • Mọi hoạt động phải dựa trên tinh thần giản dị, tiết kiệm, có ý nghĩa: ăn uống đơn giản, lời nói mộc mạc, sâu sắc, tuân thủ kỷ luật về giờ giấc, nội quy;
  • Thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi, tranh luận. Chương trình khuyến khích các thành viên lập nhóm kinh doanh, nghiên cứu khoa học hoặc trao đổi, tranh luận về các vấn đề kinh tế, xã hội… và thực hành các nội dung được học;
  • Mỗi học phần lại chia thành các nhóm khác nhau để tăng cường hiểu biết, trao đổi giữa các thành viên. Trong quá trình hoạt động có thể tổ chức giao lưu, gặp gỡ với các hội nhóm, tổ chức khác (không bắt buộc mọi thành viên phải tham gia);

Lưu ý về các chuyến đi, các chương trình trải nghiệm thực tế

  • ABG Open sẽ tổ chức khá nhiều chuyến đi với tần suất khoảng 02 tháng/1 chuyến nên mọi thành viên đều phải có kỹ năng tổ chức và chuẩn bị tốt cho chuyến đi;
  • Các nhóm sẽ luân phiên chịu trách nhiệm tổ chức mỗi chuyến đi, chuẩn bị hậu cần, liên hệ giảng viên, quay phim chụp ảnh, viết báo cáo, làm MC, đạo diễn các chương trình để học hỏi kinh nghiệm và cách tổ chức.