Hội đồng Cố vấn

  • TS Võ Trí Thành – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

 

  • TS Lưu Bích Hồ – Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách, Bộ KHĐT

 

  • GS.TS Võ Đại Lược – Tổng Thư ký VAPEC