Phương châm đào tạo

“Phương châm đào tạo của chương trình là giúp học viên phát huy tinh thần tự rèn luyện và không ngừng tích lũy kinh nghiệm để tạo nên những tố chất của một nhà lãnh đạo thực thụ, kiên trì với mục tiêu phát triển đất nước, dân tộc; coi trọng tự trải nghiệm và lĩnh hội thực tiễn.”

Đây cũng chính là phương châm đào tạo của Học viện Hành chính và Quản trị Matsushita.

  • Tôi luyện chính mình: Phát huy tinh thần tự rèn luyện và không ngừng tích lũy kinh nghiệm từ cuộc sống; từ đó mài giũa ý chí, khát vọng; kiên trì với mục tiêu phát triển đất nước, dân tộc.
  • Tự trải nghiệm, tự lĩnh hội: Từ những trải nghiệm thực tế mới xác định hành động và cách tư duy cùng phương hướng phấn đấu rõ ràng cho riêng mình.
  • Coi trọng trải nghiệm thực tiễn: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, mỗi cá nhân cần phải thấy được bản chất vấn đề một cách nhạy bén và tìm ra cách giải quyết vấn đề ưu việt nhất.
  • Đức trí thể hội tụ làm một: Để thành công, mỗi cá nhân cần có tri thức rộng lớn và sức khỏe dẻo dai, ý chí vững vàng để đương đầu những công việc khó khăn, thử thách. Nhưng, tiền đề cho sự thành công đó là phải thực sự hành động vì mục đích phát triển xã hội.