Phương thức đào tạo

Phương thức đào tạo, hoạt động của Chương trình hướng tới việc các học viên sẽ có phương pháp, kiến thức nền để chủ động tìm hiểu được các vấn đề trong xã hội, cụ thể với 3 mục chính:

  • Bài học nền: Giảng viên chịu trách nhiệm cung cấp các định nghĩa cơ bản, phương pháp tư duy, nghiên cứu cho mỗi học phần. Đồng thời, l�� người chủ trì các buổi hội thảo với các sự kiện mở trong thực tế vừa diễn ra.
  • Hội thảo mở: Chủ trì là những nhà lãnh đạo thuộc khối nhà nước hoặc doanh nghiệp, đưa ra những chủ đề trước cho học viên nghiên cứu và trao đổi cởi mở, được tự do nêu lên quan điểm trái chiều,cùng thảo luận vì mục tiêu cuối cùng là khai mở tư duy, tầm nhìn và sự tự tin cho mỗi học viên của khóa học.
  • Tham quan thực tế: Học viên đi về các di tích, địa điểm văn hóa, doanh nghiệp…để tham quan, cùng nghiên cứu và tìm hiểu bằng góc nhìn tổng hợp được trang bị từ bài học nền hay các buổi hội thảo mở. Nhằm giúp học viên có góc nhìn thực tế hơn khi nghiên cứu và đào tạo.
  • Đọc sách: Một thói quen tốt được rèn luyện thường xuyên, liên tục với cường độ ngày càng cao, vì sách chính là công cụ hữu ích cho việc nghiên cứu, trau dồi các kỹ năng của mỗi người.
  • Bổ trợ: Các hoạt động do ban tổ chức xây dựng hoặc chính học viên đề xuất nhằm bổ trợ các kiến thức, kỹ năng cụ thể.

Bên cạnh đó, ABG Open áp dụng các chương trình rèn luyện thể lực bằng các bài tập chạy bộ, đạp xe, leo núi, bơi nhằm nâng cao sức khỏe, nền tảng thể lực cho mỗi học viên.

Phương pháp này sẽ giúp học viên đạt được những điều sau:

  • Tư duy phản biện; Phân tích một cách chặt chẽ;
  • Nhìn nhận thế giới quan một cách chủ động và không ngừng nghỉ;
  • Đặt mọi vấn đề trong một mối tương quan rộng lớn để có cái nhìn thấu đáo và chu toàn;
  • Thể hiện tư duy bản thân chính xác và thuyết phục;
  • Đưa ra các giải pháp và sáng tạo mà không bị động.