Quy trình tuyển chọn

Các thí sinh trải qua 3 vòng tuyển chọn, được sắp xếp như sau:

Vòng hồ sơ      >>>>     Làm bài thi trực tiếp    >>>>     Phỏng vấn trực tiếp

Lịch dự kiến cụ thể:

  • Vòng 1: Vòng nộp hồ sơ – 23/10/2017 đến 12/11/2017
  • Vòng 2: Làm bài thi trực tiếp – Chủ nhật ngày 19/11/2017
  • Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp – Thứ Bảy & Chủ nhật ngày 25 – 26/11/2017