Hoàng Huyền

“Cách đây hơn một năm, trước khi là học viên ABG, mình từng muốn nát chân và nổ phổi khi phải đi bộ 4km ở Đà Nẵng. Giờ đây, sau một quá trình rèn luyện cùng ABG, mình đã leo bộ lên Fansipan, đã vừa chạy vừa bộ 10km mà vẫn thấy khỏe khoắn tràn trề. Thể lực- đương nhiên đó là hành trình 10km, 15km, 26km, nhưng trở thành người lãnh đạo- đó là hành trình dai sức nhất mà mình may mắn có ABG đồng hành trong những bước chân đầu tiên”.