Lê Hải Yến

“Tôi nhớ nhất là những chuyến đi thực địa bởi trải nghiệm đa dạng. Ngày hôm nay bạn có thể học phong cách doanh nhân từ những CEO hàng đầu, hôm sau đã thành“nông dân” khi tìm về với môi trường và thiên nhiên. Tôi sẽ luôn nhớ những cái đầu ABG-er tích cực, chủ động, không ngừng đưa ra sáng kiến. Nơi đây, phải nói là càng học càng “dốt”! Bởi bản thân thật nhỏ bé giữa thế giới kiến thức bao la ABG đã mang đến cho cuộc sống của tôi”.