Nguyễn Tùng Hoa

“Chỉ có quản lý bản thân tốt mới có thể quản lý thời gian tốt, đến với ABG tôi mới hiểu thế nào là việc sắp xếp thời gian đến từng phút, để từ đó hiểu được bản thân đang quá lãng phí thời gian. Và điều cuối tôi càng thấm thía hơn câu nói “Bạn muốn quản lý được người khác trước tiên phải quản lý được bản thân mình và chỉ khi quản lý được bản thân mình bạn mới thành công”.