Nguyễn Xuân Thành

“ABG tập trung khai mở nhận thức, phương pháp học tập. ABG chăm bón gốc cây chứ ko phải ngọn cây.Trải nghiệm đáng nhớ nhất là được LEAD các LEADERS. ABG cho mọi người cơ hội khá phẳng để có cơ hội thử dẫn dắt một hoặc một vài ý tưởng mình muốn. Đặc biệt, những người mình dẫn dắt đều là các leaders hoặc ít nhiều có tố nhất đó. Do đó, cá tính và động cơ của họ mạnh hơn người bình thường. Rất khó nhưng tôi tin sẽ có ích cho sự nghiệp sau này”.