Cảm nhận học viên

“Đã có rất nhiều thứ với mình là lần đầu tiên: lần đầu tiên tham gia hoạt động teambuilding tại một nơi bình yên như Ba Vì; lần đầu tiên trải qua 13 km leo núi từ Cốt 400 lên tới đền thờ Bác Hồ. Đó là bài học về teambuilding, mỗi thành viên trong… Continue reading Lăng Thị My

Lăng Thị My