Về tên gọi ABG

ABG là viết tắt của 3 chữ cái Hy Lạp mô tả cho mục tiêu của chương trình: Alpha: Sự thật/Truth (αλήθεια); thực thụ/true (αληθής), phát triển/development (ανάπτυξη), cần thiết (απαραίτητος), khám phá (ανακάλυψη); Beta: giúp đỡ/help (βοήθεια); Gamma: kiến thức, tri thức/knowledge (γνώση), thực tế/fact (γεγονός).

Sự uyên bác ở những nhà lãnh đạo thực thụ chỉ đạt được từ quá trình tích lũy tri thức và kỹ năng và ABG mong muốn các học viên có sự tiếp cận mới và toàn diện các lĩnh vực, tạo tiền đề vững chắc cho thế hệ lãnh đạo trong tương lai.

Vì vậy, chúng tôi lựa chọn chữ cái Alpha và chọn thêm chữ Beta, Gamma với ý có tính kế thừa, tiếp nối. Trong thiên văn học – bộ môn mà người Hy Lạp cổ đại nghiên cứu rất tỉ mỉ, Alpha Beta Gamma còn được dùng để chỉ những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Trong đó, Alpha được coi là thế hệ thứ nhất (the first, the beginning), Beta là thế hệ thứ hai, Gamma là thế hệ thứ 3. Phải liên tục có sự đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thì mới có những thế hệ kế tiếp phát triển hơn, tinh hoa hơn.

Với ý nghĩa như vậy, chúng tôi hy vọng những học viên của chương trình ABG sẽ là những nhân tố lan tỏa tri thức, phát huy được hết khả năng khi ở vị trí người lãnh đạo, người quản lý.