Giáo dục ABG Khóa đặc biệt ABG Edu Special 2022

🖊[MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ] Học bổng Lãnh đạo trẻ Giáo dục ABG Khóa đặc biệt ABG Edu Special 2022 – ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 🔖 Năm học 2022-2023 đã bắt đầu. Đây là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông toàn quốc, thực hiện Chương trình […]

TUYỂN SINH KHÓA HỌC MÙA HÈ NĂM 2022

✨ MỞ ĐƠN TUYỂN SINH KHÓA HỌC MÙA HÈ NĂM 2022 ✨ Xu hướng phát triển và biến đổi toàn cầu, nhất là sau đại dịch covid đòi hỏi các nhà lãnh đạo trẻ phải kịp thời cập nhật, biết cách nắm bắt những kiến thức, phương pháp, mô hình phù hợp, đặc biệt là vận dụng […]

HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS
Hạn đăng ký dành đến hết 24/3/2024
HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS