ABG Edu 3 - Field Trip -
THAM QUAN HỌC TẬP TẠI TỔ CHỨC GIÁO DỤC

ABG Edu 3 – Field Trip – THAM QUAN HỌC TẬP TẠI TỔ CHỨC GIÁO DỤC Vào Sáng thư 7 ngày 11/11/2023 sắp tới, Hoạt động tham quan học tập được Viện Lãnh đạo ABG phối hợp tổ chức cùng 2 đơn vị giáo dục ở 2 đầu cầu TP. Hà Nội ( Học viện công nghệ Teky) và TP. Hồ Chí Minh (Trường Quốc Tế UK Academy – trực thuộc tập đoàn Nguyễn Hoàng). Đây chính là một cơ hội để ABG kết nối các học viên với lãnh đạo của tổ chức, lắng nghe chia sẻ về câu chuyện phát triển và vận hành; học hỏi về mô hình/ phương pháp quản trị; tham quan trải nghiệm trực tiếp chương trình/ hoạt động/ cơ sở vật chất của đơn vị.
SUMMER SCHOOL 2024 - LÃNH ĐẠO TỪ NGUỒN CỘI
Hạn đăng ký: 31/12/2023