[ABG Open 09] Tham quan & Giao lưu: Tham quan
Tòa nhà Quốc Hội Việt Nam

[ABG Open 09] Tham quan & Giao lưu: Tham quan Tòa nhà Quốc Hội Việt Nam
Chiều ngày 15/12, đoàn Viện Lãnh đạo ABG gồm các học viên khoá ABG Open 09, các cựu học viên, giảng viên và các cố vấn do Viện trưởng Nguyễn Cảnh Bình làm trưởng đoàn tới thăm Toà nhà Quốc hội. Tại chuyến thăm, đoàn được Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến và đại diện Vụ Thông tin tiếp đón.
Tại buổi tiếp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đã chia sẻ về thành tựu ngoại giao của Việt Nam, đặc biệt là kết quả tích cực từ các hoạt động ngoại giao nghị viện, góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam. Ông nhấn mạnh về sự củng cố và phát triển quan hệ tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững giữa Việt Nam và các nước Bạn qua các chuyến thăm chính thức, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới và đóng góp vào phát triển kinh tế của đất nước, cũng như khẳng định vị trí, vai trò của Việt Nam trên thế giới.
Sau đó, đoàn Viện Lãnh đạo đã thực hiện chuyến tham quan Tòa nhà Quốc hội dưới các nội dung: Phòng truyền thống Toà nhà Quốc Hội, Phòng Diên Hồng và Khu trưng bày Khảo cổ dưới tầng hầm Toà nhà Quốc Hội. Chuyến thăm sẽ giúp các học viên của ABG hiểu rõ về chức năng và nhiệm vụ của Quốc hội, cũng như các cơ quan và hoạt động liên quan.
Chuyến Tham quan & Giao lưu là buổi học A03 của Module A thuộc khuôn khổ Chương trình Lãnh đạo trẻ ABG 2023 – ABG Open 09.
HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO GIÁO DỤC - ABG EDUCATION 4
Hạn đăng ký: 10/03/2023
HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO GIÁO DỤC - ABG EDUCATION 4
Hạn đăng ký: 10/03/2023