[ABG EDU 3] HOẠT ĐỘNG CỐ VẤN THEO NHÓM – GROUP MENTORING SESSION

[ABG EDU 3] HOẠT ĐỘNG CỐ VẤN THEO NHÓM – GROUP MENTORING SESSION “Group Mentoring”- một hoạt động trong khuôn khổ ABG Education 3 nhằm kết nối học viên với các cố vấn của ABG, giúp hỗ trợ các mục tiêu cá nhân và/hoặc ý tưởng cho vấn đề cá nhân hay đề án cuối […]

SUMMER SCHOOL 2024 - LÃNH ĐẠO TỪ NGUỒN CỘI
Hạn đăng ký: 31/12/2023