Cựu học viên Viện Lãnh đạo ABG tham gia Hội nghị Thanh niên Toàn cầu (GYC 2023) tại Bali, Indonesia.

Cựu học viên Viện Lãnh đạo ABG tham gia Hội nghị Thanh niên Toàn cầu (GYC 2023) tại Bali, Indonesia.
Viện Lãnh đạo ABG đề cử hai thành viên xuất sắc thuộc mạng lưới ABG Alumni: Nguyễn Ngọc Quang (Cựu học viên ABG Open 07) và Vũ Ngọc Mai (Cựu học viên ABG Edu Special), tham gia với vai trò quan sát viên trong chương trình “Youth Ambassadors Program” tại Hội nghị Thanh niên Toàn cầu 2023.
Hội nghị được tổ chức tại Bali, Indonesia từ ngày 27 đến 29 tháng 10 năm 2023 vừa qua.
 
HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS
Hạn đăng ký dành đến hết 24/3/2024
HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS