,

Đại hội thủ lĩnh trẻ (Young Leader Summit)

Tổng quan chung

Đại hội thủ lĩnh trẻ (Young Leader Summit) là sự kiện quy tụ các bạn trẻ tiềm năng trong nhiều lĩnh vực giao lưu, học tập về năng lực lãnh đạo, được truyền cảm hứng bởi các thế hệ lãnh đạo đi trước. Sự kiện được tổ chức tập trung, offline tại các địa điểm khác nhau, kết hợp các hoạt động học tập và giao lưu kết nối đa dạng như summer school, youth camp…

Mục đích tổ chức

Tạo không gian kết nối cho các lãnh đạo trẻ tiềm năng, thúc đẩy giao lưu, học hỏi, hợp tác lẫn nhau, đồng thời tạo tác động xã hội thông qua các sáng kiến, dự án và hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Đối tượng tham gia 

Các bạn trẻ tiềm năng độ tuổi 25-30 tuổi có quan tâm đến các chủ đề của chương trình 

Nội dung chương trình

  • Các hoạt động trại hè thanh niên gồm giao lưu văn hóa, khám phá và trải nghiệm địa phương, học tập về nhiều chủ đề liên quan đến lãnh đạo & phát triển, thực hiện các hoạt động giúp đỡ cộng đồng.
  • Các hoạt động offline để tăng tính giao lưu, tương tác, kết nối và lan tỏa ra cộng đồng.
  • Hoạt động có sự tham gia của nhiều tổ chức từ doanh nghiệp, địa phương, tổ chức quốc tế để tăng kết nối và giúp các bạn trẻ có trải nghiệm với thực tế.

 

 

 

HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS
Hạn đăng ký dành đến hết 24/3/2024
HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS