,

Học bổng Lãnh đạo trẻ Giáo dục ABG Education 03

Chương trình Lãnh đạo trẻ Giáo dục ABG Education 03 cung cấp 30 học bổng cho lãnh đạo trẻ từ 25-35 tuổi, đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục, tham gia đối thoại với các chuyên gia và lãnh đạo kỳ cựu về phát triển giáo dục hướng đến thích nghi với bối cảnh mới. Một chương trình đào tạo đặc biệt thông qua chia sẻ và kết nối, giúp các học viên mở rộng tầm nhìn, phát triển năng lực lãnh đạo và xây dựng tinh thần cống hiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *