Học bổng Lãnh đạo trẻ ABG- Khóa đặc biệt
(ABG Open Special)

Trang chủ | ABG Open ABG Open Special Xu hướng kinh tế và những kỹ năng làm việc mới Mở đăng ký học bổng đến 22/3/2023 Mục tiêu chương trình Cung cấp bức tranh toàn cảnh về xu hướng kinh tế, những ảnh hưởng của nó tới thị trường việc làm, những thách thức đối […]

HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS
Hạn đăng ký dành đến hết 24/3/2024
HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS