[ABG OPEN SPECIAL] KHAI GIẢNG – ĐỊNH HƯỚNG – KẾT NỐI

[ABG OPEN SPECIAL] KHAI GIẢNG – ĐỊNH HƯỚNG – KẾT NỐI [ABG OPEN SPECIAL] KHAI GIẢNG – ĐỊNH HƯỚNG – KẾT NỐIChiều ngày 08 tháng 04 vừa qua, Viện Lãnh đạo ABG đã tổ chức buổi Khai Giảng – Định Hướng cho Chương trình Học bổng Lãnh đạo trẻ Khoá đặc biệt – ABG Open […]

Học bổng Lãnh đạo trẻ ABG- Khóa đặc biệt
(ABG Open Special)

Trang chủ | ABG Open ABG Open Special Xu hướng kinh tế và những kỹ năng làm việc mới Mở đăng ký học bổng đến 22/3/2023 Mục tiêu chương trình Cung cấp bức tranh toàn cảnh về xu hướng kinh tế, những ảnh hưởng của nó tới thị trường việc làm, những thách thức đối […]

SUMMER SCHOOL 2024 - LÃNH ĐẠO TỪ NGUỒN CỘI
Hạn đăng ký: 31/12/2023