HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ ABG OPEN 08

[MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ] HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ ABG OPEN 08 📢 Học bổng Lãnh đạo trẻ ABG OPEN khóa thứ 8 với chủ đề “Lãnh đạo trong bình thường mới” (ready to lead in any next normal) chính thức mở đơn đăng ký. Đại dịch Covid-19 là “phép thử” năng lực của nhà lãnh […]