VIỆN LÃNH ĐẠO ABG

THƯ VIỆN ABG

“Chỉ có những nhà lãnh đạo tiên phong thực sự mới có thể mở cánh cửa dẫn tới những trang sử mới”

– Matshushita Konosuke –

GÓC ẢNH ABG

TỦ SÁCH LÃNH ĐẠO

NEWSLETTER

Newsletter 10

I/ LỜI CHÀO TỪ BAN BIÊN TẬP  Bạn thân mến, Tháng 10 đi qua cũng là lúc chứng kiến những hoạt động cuối cùng của

Đọc tiếp

Newsletter 09

I/ LỜI CHÀO TỪ BAN BIÊN TẬP Bạn thân mến, Tháng 9 đi qua cũng là lúc những học viên của hai lớp ABG Open

Đọc tiếp

Newsletter 08

I/ LỜI CHÀO TỪ BAN BIÊN TẬP    Bạn thân mến,  Tháng 8 đã đi qua với hoạt động nổi bật nhất chính là Khóa

Đọc tiếp

Newsletter 07

I/ LỜI CHÀO TỪ BAN BIÊN TẬP    Bạn thân mến,  Trong nửa cuối tháng 7, ban điều hành (BĐH) ABG Alumni đã bước đầu

Đọc tiếp

Newsletter 06

NEWSLETTER 06    I/ LỜI CHÀO TỪ BAN BIÊN TẬP    Bạn thân mến, Hoạt động nổi bật nhất trong hai tuần đầu tháng 7

Đọc tiếp

Newsletter 05

NEWSLETTER 05    I/ LỜI CHÀO TỪ BAN BIÊN TẬP   Bạn thân mến, Trong hai ngày 25-26/6, cộng đồng ABG ở phía Nam đã

Đọc tiếp