,

[ABG EDU 3] HOẠT ĐỘNG CỐ VẤN THEO NHÓM – GROUP MENTORING SESSION

[ABG EDU 3] HOẠT ĐỘNG CỐ VẤN THEO NHÓM – GROUP MENTORING SESSION

“Group Mentoring”- một hoạt động trong khuôn khổ ABG Education 3 nhằm kết nối học viên với các cố vấn của ABG, giúp hỗ trợ các mục tiêu cá nhân và/hoặc ý tưởng cho vấn đề cá nhân hay đề án cuối khóa.

Tại các buổi này sẽ có sự đồng hành của 4 cố vấn của Viện: cô Nguyễn Hoàng Ánh – cố vấn, chủ nhiệm ABG Education 3, anh Nguyễn Minh Tuấn – Cố vấn Viện Lãnh đạo ABG, sáng lập FIDAFIELD; chị Đặng Hải Hà – Sáng lập Respect Vietnam và Weatwork; chị Lê Hoàng Anh – Chánh văn phòng Viện Lãnh đạo ABG. Các cố vấn là những người nhiều kinh nghiệm làm việc trong nước và quốc tế ở đa dạng lĩnh vực công và tư ở mảng Giáo dục, Kinh doanh hay Công nghệ.

“Group Mentoring” diễn ra tại cuối mỗi Module A,B,G trong chương trình chính thức. Buổi thứ nhất diễn ra ngày 7/10 và buổi tiếp theo sẽ diễn ra lần lượt vào ngày 18/11 và 23/12/2023

HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS
Hạn đăng ký dành đến hết 24/3/2024
HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS