Gửi hồ sơ đăng ký
Chương trình Lãnh đạo trẻ Giáo dục ABG 2023

Với sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Xuất bản và Dữ liệu ETS (Education Technology Science), Chương trình Lãnh đạo trẻ Giáo dục ABG (ABG Edu 3) sẽ trao 10 suất học bổng đặc biệt trị giá 75% cho những ứng viên sau:

– Cán bộ/giảng viên đang làm việc tại các trường công lập
– Ứng viên đến từ các tỉnh miền Trung (bao gồm Thành phố Huế và Đà Nẵng)
– Ứng viên đang khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục
– Ứng viên làm các dự án giáo dục cộng đồng

📌 Thời hạn đăng ký học bổng ETS: 15/8/2023
📌 Những ứng viên thuộc đối tượng trên đã ứng tuyển trước ngày 22/7 không cần đăng ký lại.
📌 Chi tiết đăng ký: https://abg.edu.vn/dao-tao/abg-edu-2023/

Hãy sử dụng máy tính để điền đơn đăng ký nhanh chóng và thuận tiện nhất!

Học bổng Lãnh đạo trẻ ABG - ABG Open 09
Học bổng Lãnh đạo trẻ ABG - ABG Open 09