Gửi hồ sơ đăng ký
Chương trình Lãnh đạo trẻ ABG Open 9 2023

Gửi hồ sơ đăng ký và cơ hội nhận học bổng
Chương trình Lãnh đạo trẻ ABG Open 9 2023

Viện Lãnh Đạo ABG hiện đang cấp 3 loại học bổng cho các bạn trẻ như sau:
Học bổng loại 1: 40% dành cho ứng viên học trực tiếp tại Hà Nội & Hồ Chí Minh
Học bổng loại 2: 60% dành cho ứng viên học online tại các tỉnh khác (ngoài HN & HCM)
Học bổng loại 3: 75% – 10 suất đặc biệt học Online dành cho 10 bạn ưu tiên những đối tượng sau:
– Đang trong quá trình khởi nghiệp (trong vòng 3 năm đầu)
– Đang làm dịch vụ về cộng đồng, hoặc dự án tạo tác động xã hội, hoặc tổ chức NGOs
– Đang làm việc tại khu vực công & dưới 30 tuổi

Ưu đãi 15% cho học viên do Alumni giới thiệu (dựa trên mức học bổng được ABG cung cấp)

Thời hạn đăng ký học bổng: 30/9/2023
Chúng tôi sẽ phản hồi kết quả về hồ sơ ứng tuyển học bổng qua kênh Email
Số lượng học bổng có hạn và ưu tiên hồ sơ gửi trước
Các bạn theo dõi và cập nhật thông tin về Chương trình Open 9 tại Fanpage của Viện Lãnh Đạo ABG: bit.ly/ABG_Program

Hãy sử dụng máy tính để điền đơn đăng ký nhanh chóng và thuận tiện nhất!

HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS
Hạn đăng ký dành đến hết 24/3/2024
HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS