Gửi hồ sơ đăng ký
Học bổng lên tới 80% dành cho những bạn đã có những đóng góp lợi ích cụ thể cho cộng động & xã hội thông qua những dự án cụ thể

Gửi hồ sơ đăng ký bên dưới để có cơ hội nhận học bổng trong Chương trình Lãnh đạo trẻ ABG Open 9 2023

Học bổng đặc biệt lên tới 80% dành cho các bạn trẻ đang có những dự án mang lại ý nghĩa và đóng góp lợi ích cụ thể cho cộng đồng & xã hội.
Thời hạn đăng ký học bổng: 10/10/2023
Chúng tôi sẽ phản hồi kết quả về hồ sơ ứng tuyển qua kênh Email
Số lượng học bổng này là: 10 suất
Các bạn theo dõi và cập nhật thông tin về Chương trình Open 9 tại Fanpage của Viện Lãnh Đạo ABG: bit.ly/ABG_Program
Hình thức học: Học Offline nếu bạn ở Hà Nội & Hồ Chí Minh, học Online nếu bạn ở các tỉnh khác

ABG đánh giá ứng viên phù hợp dựa trên hồ sơ của bạn và vòng phỏng vấn online

Hãy sử dụng máy tính để điền đơn đăng ký nhanh chóng và thuận tiện nhất!

HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS
Hạn đăng ký dành đến hết 24/3/2024
HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS