,

ABG Alumni Gala 2022 – Chủ đề “Vòng tuần hoàn”

Thông tin về sự kiện: 

  • Thời gian: 17/12/2022 – 18/12/2022 (2 ngày 1 đêm)
  • Địa điểm: Hop Farm (Huyện Lương Sơn, Hòa Bình) 
  • Chủ đề: Vòng tuần hoàn

Chủ đề chương trình được lấy cảm hứng từ mô hình “Kinh tế tuần hoàn” tại Hop Farm – do anh Bùi Hoàng – học viên ABG Open 8 vận hành, phát triển và hình ảnh “Hệ tuần hoàn” giúp nuôi dưỡng hỗ trợ các tế bào trong cơ thể thực hiện tốt chức năng của mình. Giống như ABG Alumni nỗ lực trở thành một cộng đồng bền vững với các giá trị được kế thừa và trao truyền qua các thế hệ tinh thần “Pay it forward” trao đi để nhận lại, cứ như vậy tiếp tục mở ra những chu kỳ phát triển mới theo triết lý hoạt động của Viện Lãnh đạo ABG rằng “chúng ta sinh ra không chỉ vì mình”. 

Với thông điệp này, những người tham gia chương trình và rộng hơn là cộng đồng ABG sẽ đồng hành cùng chúng tôi tạo nên những giá trị gắn kết bền vững.

ABG Alumni Gala 2022 là chương trình lớn nhất trong năm của cộng đồng ABG Aumni với nhiều hoạt động nhằm nhìn lại một năm đã qua, gắn kết các thành viên trong mạng lưới, củng cố các giá trị của thành viên ABG, thảo luận phương hướng hoạt động của năm 2023.

Chương trình hứa hẹn không chỉ hội tụ những thế hệ học viên ABG mà có cả sự góp mặt của những anh/chị, thầy/cô giảng viên, cố vấn,đối tác của Viện Lãnh đạo ABG và ABG Alumni, tạo ra một không gian mở rộng đồng thời gắn kết những thành viên mong muốn đóng góp vào các giá trị chung của ABG.

HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO GIÁO DỤC - ABG EDUCATION 4
Hạn đăng ký: 10/03/2023
HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO GIÁO DỤC - ABG EDUCATION 4
Hạn đăng ký: 10/03/2023