,

Khóa học mùa hè dành cho lãnh đạo trẻ 2022

Khoá học mùa hè dành cho lãnh đạo trẻ 2022 là một chương trình diễn ra trong 04 ngày (25/08/2022 – 28/08/2022) với sự hợp tác về nội dung và cung cấp chuyên gia của ba đơn vị: Viện Nghiên cứu Kinh tế Chính sách VEPR – Viện Lãnh đạo ABG – Viện Friedrich Naumann vì Tự do (FNF). Khóa học tập trung vào các chủ đề nổi bật trong bối cảnh phát triển và biến đổi toàn cầu như: 

  • Bối cảnh thế giới hậu đại dịch
  • Tinh thần lãnh đạo trẻ tạo tác động xã hội
  • Đa văn hóa, công bằng, bao trùm và chuyển đổi
  • Các vấn đề phát triển bền vững như: Biến đổi khí hậu, Bình đẳng giới,…
  • Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

Hơn 40 lãnh đạo trẻ tham gia khóa học những nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng từ các lĩnh vực khác nhau được kết nối và học hỏi kinh nghiệm từ diễn giả, khách mời là những chuyên gia, lãnh đạo hàng đầu với nhiều trải nghiệm thực tiễn. Đồng thời, các học viên đã có cơ hội học hỏi và chia sẻ với nhau về những thực hành tốt trong hành trình phát triển bản thân, những cơ hội và thách thức trong tiến trình thúc đẩy các dịch chuyển theo hướng góp phần tạo tác động xã hội. 

Khóa học hướng đến hỗ trợ các nhà lãnh đạo trẻ hiện thực hóa các sáng kiến xã hội, tập trung khai thác vấn đề – tìm ra giải pháp – nâng cao kỹ năng và năng lực lãnh đạo để dẫn dắt đội ngũ theo mục tiêu phát triển bền vững.

Một số hình ảnh Khóa học mùa hè dành cho lãnh đạo trẻ 2022:

 

HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS
Hạn đăng ký dành đến hết 24/3/2024
HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS