, ,

Tiếp đón đoàn nghiên cứu sinh từ trường Bayes Business School

❗️ Tuần vừa qua, Viện Lãnh đạo ABG đã chào đón đoàn nghiên cứu sinh MBA đến từ trường Bayes Business School tại Anh Quốc đến làm việc tại văn phòng Viện Lãnh đạo ABG. Đoàn gồm 5 nghiên cứu sinh MBA, được dẫn đầu bởi giáo sư Alessandro Giudici.
Trong 5 ngày làm việc, các nghiên cứu sinh của trường Bayes Business School đã thực hiện nghiên cứu về Viện Lãnh đạo ABG, sau đó đưa ra các đề xuất và giải pháp cho Viện về cách cải thiện và phát triển các chương trình đào tạo của Viện, cũng như các cơ hội hợp tác mới.
Đại diện Viện Lãnh đạo ABG đã có buổi networking thân mật tại nhà riêng của Đại sứ Anh tại Hà Nội cùng các nghiên cứu sinh của của trường Bayes Business School.

Buổi trình bày của các nghiên cứu sinh trường Bayes Business School. Có sự tham gia của Giáo sư Alessandro Giudici và Viện trưởng Nguyễn Cảnh Bình.

Đoàn nghiên cứu sinh Bayes Business School thực hiện buổi nói chuyện với các cựu học sinh thuộc ABG Alumni để tìm hiểu, nghiên cứu các góc nhìn khác nhau của các ABG Alumni về Viện Lãnh đạo ABG.
SUMMER SCHOOL 2024 - LÃNH ĐẠO TỪ NGUỒN CỘI
Hạn đăng ký: 31/12/2023