VÕ VĂN KIỆT – TRĂM NĂM TRONG MỘT CHỮ “DÂN”

TỌA ĐÀM VÀ SỰ KIỆN GIỚI THIỆU SÁCH: VÕ VĂN KIỆT – TRĂM NĂM TRONG MỘT CHỮ “DÂN” 🍀Ngày 8/12, Viện Lãnh đạo ABG và Trung tâm Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (VAPEC) phối hợp với các Cựu thành viên Tổ tư vấn của Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt tổ chức buổi […]

HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS
Hạn đăng ký dành đến hết 24/3/2024
HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS