[Webinar] Triết lý giáo dục từ câu chuyện của người mở trường

[Webinar] TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TỪ CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI MỞ TRƯỜNG Chúng ta cần 1 triết lý giáo dục như thế nào? Có thể chúng ta chưa vội bàn đến một nền giáo dục cho gần 100 triệu dân mà chỉ cần nói 1 trường học, 1 người học cũng cần xác định cho […]

Phạm Văn Anh – học viên ABG Education 1

Phạm Văn Anh – học viên ABG Education 1   Người lan tỏa mô hình học tập thông qua phục vụ cộng đồng (service learning)   Hiểu đơn giản, Service-learning là mô hình mà giảng viên hướng sinh viên sử dụng kiến thức và kỹ năng trong ngành học để giải quyết một vấn đề […]

SUMMER SCHOOL 2024 - LÃNH ĐẠO TỪ NGUỒN CỘI
Hạn đăng ký: 31/12/2023