,

Trải nghiệm lãnh đạo trong khu vực công và khu vực tư nhân

Chương trình Đối thoại chính sách công nhằm chia sẻ, đối thoại cởi mở về các vấn đề liên quan đến chính sách công kết nối các bạn trẻ có mong muốn đóng góp cho lĩnh vực công vụ của Việt Nam. Sự kiện đầu tiên là buổi chia sẻ của anh Bạch Ngọc Chiến – Chủ nhiệm Chương trình ABG Policymaker, nguyên là Phó Chủ tịch Tỉnh Nam Định và hiện là Phó Chủ tịch Tập đoàn EQuest.

Trải qua nhiều vị trí lãnh đạo trong khu vực công từ VTV, Bộ ngoại giao, UBND Tỉnh Nam Định và hiện nay đang tham gia dẫn dắt một tập đoàn tư nhân, chắc chắn những góc nhìn của anh Chiến sẽ rất đa dạng và thú vị.

✨Thông tin chi tiết về buổi chia sẻ:

Chủ đề: “Trải nghiệm Lãnh đạo khu vực công và khu vực tư nhân”.

Thời gian: 20h00 Thứ 6, ngày 22/07/2022

Hình thức: Online Zoom

SUMMER SCHOOL 2024 - LÃNH ĐẠO TỪ NGUỒN CỘI
Hạn đăng ký: 31/12/2023