SỰ KIỆN ABG

Viện Lãnh Đạo ABG

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Viện Lãnh Đạo ABG

SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA

Leader Talks

1. Tổng quan chung Đối thoại Lãnh đạo (Leader Talks) là chuỗi sự kiện đối thoại, trao đổi và chia sẻ của các chuyên gia

Đọc tiếp
Học bổng Lãnh đạo trẻ ABG - ABG Open 09
Học bổng Lãnh đạo trẻ ABG - ABG Open 09