Tin Tức

Nổi Bật

Newsletter 03

NEWSLETTER 03 – SỐ ĐẶC BIỆT CHO LỄ KHAI GIẢNG ABG OPEN 08 & ABG EDUCATION 02   I/ TÓM TẮT SỰ KIỆN  Sự kiện

Đọc tiếp

Newsletter 02

Hoạt động chung 21/05/2022: Chương trình: “Kết nối thế hệ” 22/05/2022 Chương trình: “Gặp gỡ tháng Năm” Hoạt động của mạng lưới Alumni 05/05/202: ABG

Đọc tiếp

Newsletter 01

Hoạt động chung 16.4.2022: Buổi họp định hướng với ABG Alumni Chương trình ABG EDUCATION 2 30.4.2022: Hoạt động của mạng lưới Alumni Hoạt động

Đọc tiếp