Tin Tức

Nổi Bật

Newsletter 10

I/ LỜI CHÀO TỪ BAN BIÊN TẬP  Bạn thân mến, Tháng 10 đi qua cũng là lúc chứng kiến những hoạt động cuối cùng của

Đọc tiếp

Newsletter 09

I/ LỜI CHÀO TỪ BAN BIÊN TẬP Bạn thân mến, Tháng 9 đi qua cũng là lúc những học viên của hai lớp ABG Open

Đọc tiếp

Newsletter 08

I/ LỜI CHÀO TỪ BAN BIÊN TẬP    Bạn thân mến,  Tháng 8 đã đi qua với hoạt động nổi bật nhất chính là Khóa

Đọc tiếp

Newsletter 06

NEWSLETTER 06    I/ LỜI CHÀO TỪ BAN BIÊN TẬP    Bạn thân mến, Hoạt động nổi bật nhất trong hai tuần đầu tháng 7

Đọc tiếp

Newsletter 05

NEWSLETTER 05    I/ LỜI CHÀO TỪ BAN BIÊN TẬP   Bạn thân mến, Trong hai ngày 25-26/6, cộng đồng ABG ở phía Nam đã

Đọc tiếp

Newsletter 04

NEWSLETTER 04   I/ LỜI CHÀO TỪ BAN BIÊN TẬP   Bạn thân mến, Chúng ta đã đi qua tháng 5 đáng nhớ với chuỗi

Đọc tiếp

Newsletter 03

NEWSLETTER 03 – SỐ ĐẶC BIỆT CHO LỄ KHAI GIẢNG ABG OPEN 08 & ABG EDUCATION 02   I/ TÓM TẮT SỰ KIỆN  Sự kiện

Đọc tiếp

Newsletter 02

Hoạt động chung 21/05/2022: Chương trình: “Kết nối thế hệ” 22/05/2022 Chương trình: “Gặp gỡ tháng Năm” Hoạt động của mạng lưới Alumni 05/05/202: ABG

Đọc tiếp

Newsletter 01

Hoạt động chung 16.4.2022: Buổi họp định hướng với ABG Alumni Chương trình ABG EDUCATION 2 30.4.2022: Hoạt động của mạng lưới Alumni Hoạt động

Đọc tiếp
SUMMER SCHOOL 2024 - LÃNH ĐẠO TỪ NGUỒN CỘI
Hạn đăng ký: 31/12/2023